Syn og skøn

Boliginspektion.dk udfører syn og skøn boliger i forskellige sammenhæng.

For eksempel ved tvister mellem bygmester og bygherre, hvor man ikke kan finde hinanden, og ønsker en hurtig uvildig vurdering på hvad der kunne være en rimelig løsning, i stedet for at føre en syn og skøns sag via retsplejelovens kapitel 19.

En sag via retssystemet nemlig ikke nødvendigvis den bedste løsning, da det kan være en meget langsommelig proces, som kan tage flere år. Syn og skøn bliver derfor ofte fravalgt, alene fordi man ikke har tiden eller overskuddet til at køre en sådan sag.

Det er endvidere ret kostbart at starte en syns- og skønssag. Herudover er der et mindstebeløb på kr. 50.000,- som tvisten skal dreje sig om, før det er muligt at starte en syns- og skønssag. 

Prisen for et syn og skøn hos Boliginspektion.dk er kr. 1.800,- + moms pr. part.


Syn og skøn ved fraflytning af andelsbolig, eller lejebolig.


Vi vurdere også værdien på forbedringer eller skader, ved fraflytning af andelsboliger eller lejeboliger. Ved andelsboligforeninger tager vi typisk udgangspunkt i ABF's standard kontrakt i forbindelse med afskrivning, men andet kan også aftales, såfremt andelsboligforeningen ikke bruger ABF's kontrakt.