Boliginspektion

Bolig værdianalyse

“Det kan hurtigt blive de bedste penge man nogensinde har betalt”

BOLIG VÆRDIANALYSER​

Hensigten med en værdianalyse, er at skabe et retningsgivende billede af værdien og økonomien omkring den besigtigede ejendom eller bolig, sammenholdt med de trends og markedskræfter der indfinder sig på tidspunktet for analysens udfærdigelse.

Med en værdianalyse har du dokumentation for hvad husets eller lejlighedens samlede markedsværdi p.t. vurderes at være. 

Denne dokumentation kan f.eks. bruges i dialogen med ejendomsmægler og sælger.

Analysen udføres med henblik på at møde de behov og særlige ønsker der måtte optræde i forhold den enkelte situation, hvorfor der i hvert enkelt tilfælde er tale om en unik analyse med særlige opmærksomhedspunkter.

Opmærksomhedspunkter

Ud over de i Energimærkningsrapporten, El-rapporten og Tilstandsrapporten nævnte punkter, konstateres der ved gennemsynet ofte en række opmærksomhedspunkter, der har indvirkning på den samlede værdi. Opmærksomhedspunkterne dokumenteres i analysen, og vil ofte “modne” sælger til at rykke prisen nærmere den reelle værdi. 

Punkterne bør tages med i overvejelserne inden den endelige købsbeslutning og prisforhandling optages. 

Opmærksomhedspunkterne kan enten overvejes fremsat som udbedrings-krav inden overtagelsen, eller indregnes som et pris-reduktionsforslag, hvis et bud ønskes afgivet, så sælger fritstilles i forhold til udbedring af evt. fejl og mangler.

Se prisen på en bolig-værdianalyse her