Boliginspektion

Byggeteknisk Køberrådgivning

“De bedste penge vi nogensinde har betalt” – Annika Thiesen 

5/5
Syn og skøn

Syn og skøn

Syn og skøn udføres af Boliginspektion.dk i forskellige boligmæssige sammenhæng.

For eksempel ved tvister mellem bygmester og bygherre, hvor man ikke kan finde hinanden, og ønsker en hurtig uvildig vurdering på hvad der kunne være en rimelig løsning, i stedet for at føre en syn og skøns sag via retsplejelovens kapitel 19.

En sag via retssystemet nemlig ikke nødvendigvis den bedste løsning, da det kan være en meget langsommelig proces, som kan tage flere år. Syn og skøn bliver derfor ofte fravalgt, alene fordi man ikke har tiden eller overskuddet til at køre en sådan sag.

Det er endvidere ret kostbart at starte en syns- og skønssag. Herudover er der et mindstebeløb på kr. 50.000,- som tvisten skal dreje sig om, før det er muligt at starte en syns- og skønssag. 

Prisen for tvistløsning hos Boliginspektion.dk er kr. 1.800,- + moms pr. part.

Syn og skøn ved fraflytning af andelsbolig, eller lejebolig.

Vi vurdere også værdien på forbedringer eller skader, ved fraflytning af andelsboliger eller lejeboliger. Ved andelsboligforeninger tager vi typisk udgangspunkt i ABF’s standard kontrakt i forbindelse med afskrivning, men andet kan også aftales, såfremt andelsboligforeningen ikke bruger ABF’s kontrakt.

Ofte foretages der, som nævnt tidligere, syn og skøn i byggesager, hvor f.eks. en entreprenør leverer et stykke arbejde modtageren ikke er tilfreds med. Dette kunne være kvaliteten af håndværket eller en anden uoverensstemmelse der skaber problemer ved samarbejdet og den indgået aftale. Formålet er således, at der tages kontakt til en uvildig person, henholdsvis skønsmanden, der vurderer forholdende i sagen. Der foretages altså et Syn som er det samme som en besigtigelse, og et skøn, dvs. en bedømmelse.I afslutningen af sagen udarbejdes en rapport i form af en skønserklæring. Denne har hensigt til, ikke at ”vinde” sagen, men derimod afhjælpe parterne til at kunne komme til enighed i sagen. Der fremføres altså fakta og gives et grundlag til at beslutte den pågældende tvist frivilligt.

 

Spar tid og penge

Det er derfor en rigtig god ide at gøre brug af syn og skøn, idet det kan spare en for mange penge, men næsten vigtigst af alt, så kan det spare dig for en masse tid og bøvl med en retssag. En sådan tvistløsning kan benyttes præventivt, dvs. at man kan få foretaget syn og skøn inden der overhovedet foreligger et problem, på den måde har man sikret sig mod potentielle problemer/retssager. Det kan dog også benyttes hvis en tvist allerede er opstået, som nævnt ovenstående. Der er det vigtigt, at man stiller de ”rigtige” spørgsmål, altså at begge parter bliver enige om de problemer skønsmanden skal undersøge. På den måde får man et uafhængigt svar til den konkrete problemstilling, hvor begge parter ikke kan betvivle udfaldet af skønsmandens vurdering. Læs mere om byggesagkyndig køberrådgivning her eller vores mange flotte anmeldelser